Yksilön henkinen kasvu

Yleisesti sanotaan, että yksilön henkinen kasvu jatkuu läpi koko elämän ja henkisen kasvun avulla jokainen yksilö voi toteuttaa itseään täysipainoisesti sekä elää päivittäin sellaista elämää kuin haluaa. Henkinen kasvu kohottaa jokaisen yksilön elämänlaatua iästä tai koulutustaustasta riippumatta, ja henkinen kasvu antaa ihmiselle valinnanvapauden ja mahdollisuuden toteuttaa itseään parhaaksi katsomallaan tavalla.
  • Psygologian erilaiset suuntaukset

   Mistä psykologian saralla kohistaan juuri nyt? Lue artikkelimme ja ota selvää! Esittelemme tässä artikkelissa psykologian kuumimmat suuntaukset. Psykoanalyysi Psykoanalyysin on kehittänyt kuuluisa wieniläinen neurologi Sigmund Freud
  • Nuorten mielenterveyspalvelut

   Lapsen ja nuoren kehitys Nuoruuteen kuuluvat olennaisesti fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen kasvu sekä kehitys. Nuori kokee usein myös muutoksia vanhempiin, ystäväpiiriin, omaan persoonaan ja omaan seksuaalisuuteen
  • Uhkapelaaminen ja henkiset näkökohdat

   Mitä on henkisyys? Henkisyys määritellään portaattomalla asteikolla olevaksi tietoisuudeksi, jota voi kutsua suoraksi linjaksi absoluuttisen totuuden ymmärtämiseen. Henkisyys siis määrittelee persoonan nykyisen tietoisuustason hänen pyrkiessään tietoisuuden
  • Urheilupsykologia

   Urheilupsykologia tarkoittaa psykologiatieteen erityisalaa, jonka tavoitteena on parantaa joukkueen tai yksilöurheilijan suorituskykyä tuoden mukanaan myös tarvittavaa menestystä. Urheilupsykologia tuo esiin yksittäisestä urheilusuorituksesta selkeitä avainkohtia Urheilupsykologia, joihin tarvittava
  • Psykiatrin toimenkuva

   Psykiatri on psykiatrian erikoislääkäri, joka tutkii, arvioi ja hoitaa monia mielenterveyteen liittyviä häiriötiloja. Psykiatriksi valmistuminen kestää Suomessa suhteellisen kauan, eli yhteensä noin 12–13 vuotta. Opiskelijan pitää
  • Henkinen näkökanta uhkapelaamiseen

   Henkinen vai rahallinen pääoma? Henkisen pääoman sanotaan usein olevan henkilön korvien välissä, sillä se on aina ihmisen inhimillistä pääomaa. Henkistä, eli inhimillistä pääomaa katsotaan olevan äly,
  • Mitä on psykiatria?

   Tutustumme tässä artikkelissa siihen, mitä psykiatria tarkoittaa. Lyhyesti sanottuna psykiatria tarkoittaa lääketieteen erikoisalaa, joka tutkii häiriöitä ja sairauksia, kuten käyttäytymisen, mielenterveyden, tiedonomaksumisen tai motorisiin toimintoihin liittyviä
  • Uhkapelit ja psykologia

   Miksi uhkapelejä pelataan? Useampi henkilö hakee pelatessaan jännitystä ja voiton tunnetta sekä monilla on mielessään toive äkkirikastumisesta. Uhkapelaaminen muiden pelien ohella on nykyään erittäin suosittua ja River
  • Neuropsykologia

   Neuropsykologia tunnetaan yhtenä psykologian erikoisalana, joka tutkii erityisesti aivojen ja aivotoiminnan vaikutusta yksilön käyttäytymiseen, kognitiiviseen suorituskykyyn ja vireystilaan. Neuropsykologian avulla tutkitaan muun muassa aivovaurioiden lisäksi MS-taudin,
  • Psykologinen egoismi

   Egoismin muodot Egoismi jaetaan aina psykologiseen ja eettiseen egoismiin sekä egoistiseen anarkismiin Psykologinen egoismi tarkoittaa moraalifilosofista kantaa, jossa ihminen toimii joka tilanteessa itsekkäästi omaa etua tavoitellen.
  • Koulupsykologi

   Minkälainen on koulupsykologin toimenkuva? Koulupsykologi palvelee oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Huomattava osa koulupsykologeista työskentelee peruskoulun ala-asteella, eli 7-12 -vuotiaiden lasten parissa. Joillakin ylä-asteilla ja lukioissa