Tietoisuuden ja kvanttifysiikan tutkijat

Tietoisuuden ja kvanttifysiikan tutkiminen on kiehtovaa

Tutkijat pohtivat nykyään yleisesti kaikenlaisia mahdottominakin pidettyjä teorioita ja kysymyksiä, kuten mikä on elämän tarkoitus, miksi olemme olemassa, mitä ovat niin sanotut luonnonlait ja vaikuttaako kohtalo itse kunkin elämään?

Useimmat tutkijat haluavat saada vastauksia niin itseään askarruttaviin tai kiehtoviin kysymyksiin kuin tarjota eri vaihtoehtoja tavallisille kansalaisille, jotka miettivät maailmankaikkeuden pieniä ja suuria kysymyksiä. Maailmankaikkeuden päättymätön äärettömyys kiehtoo monia henkilöitä ympäri maailman, joten monet etsivät lisää pohdittavaa muun muassa kvanttifysiikan avulla.

Nykyajan ihminen hankkii tietoa ja apua kysymyksiinsä asioiden ja teorioiden

kyseenalaistamisen avulla. Käytännössä ihmiskunta on viime vuosinut siirtynyt tietoisuuden tason jatkuvaan nousuun, ja kiehtova kollektiivinen tietoisuus voi yhdistää eri yksilöitä. Ihmiskunnan keskuudessa suosiossa jo pitkän aikaa olleet luotettavat ja vanhat rakennelmat murentuvat uusien astuessa tilalle, ihmisen oman henkilökohtaisen maailmankuvan avulla.

Monet ovat yhtä mieltä siitä, että ihmiskunta elää nyt keskellä suurta muutoksen aikaa, ja monet eri teoriat ihmiskunnasta ja maailmankaikkeuden tilasta saavat koko ajan uusia kannattajia. Ihmisistä monet pohtivat myös sitä, kumpi on tärkeämpää: täsmällinen todistettu tieto jostakin vai henkilöllä itsellään oleva vahva tunne jostakin asiasta tai ilmiöstä. Yksilöllä oleva tietomäärä voi olla yksi hiekanjyvä saharassa tai sangollinen hiekkaa. Kuitenkaan, voiko ihminen milloinkaan luotettavasti todistaa mitään absoluuttisena totuutena.

Minkälainen on yksilön maailmankuva?

Maailmankuva tarkoittaa henkilön kokonaiskäsitystä siitä, mitä maailma kaikkineen on ja minkälainen on maailmanhistoria. Tietoisuuden ja kvanttifysiikan avulla ihminen voi yrittää selvittää myös erilaisten maailmankuvien muodostumista yksilön omien elämänvalintojen kannalta.

Filosofi Ilkka Niiniluoto on jaotellut yksilön maailmankuvat neljään erilaiseen ryhmään.

1. tieteellinen maailmankuva,

jossa maailmankuva on tieteellisen menetelmän avulla hankittu ja se on tiedeyhteisön hyväksymä.

2.arkikokemukseen perustuva maailmankuva,

jossa yksilön maailmankuvan pohjana on päivittäisen havainnon sekä elämänkokemuksen tarjoama tieto ympäristöstä, sen tilasta ja ihmisestä itsestään.

3. maaginen maailmankuva, joka

yleisesti perustuu perinteisiin nojautuviin käsityksiin ympärillä olevan luonnon hyvistä ja pahoista voimista tai vaikuttavista hengistä.

4. uskonnollinen maailmankuva, johon sisältyy

erilaisia uskomuksia ja väittämiä, joiden pohjana toimii uskonnollinen auktoriteetti, kuten pyhä kirja Raamattu ja jokin henkilökohtainen uskontoon tai uskonnollisuuteen liittyvä kokemus.