Psykologi kartoittaa ja auttaa

Minkälainen on psykologin toimenkuva?

Psykologin toimenkuvaan kuuluu työskentely ihmisen tunne-elämän, käyttäytymisen, oppimisen ilmiöiden ja ajattelun parissa.

Psykologi arvioi työssään kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilannetta, tekee psykologisia tutkimuksia, osallistuu asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun ja antaa hoitosuosituksia. Psykologi tekee myös ennaltaehkäisevää työtä henkisen hyvinvoinnin parissa, tukee asiakasta elämän kriiseissä sekä auttaa asiakkaita diagnosoitujen psyykkisten ongelmien hoitamisessa. Psykologi tekee läheistä yhteistyötä asiakkaan lähipiirin- ja ympäristön kanssa.

Minkälaisia ovat psykologiset tutkimukset?

Psykologi perehtyy pohtimaan lapsen tai nuoren kehitystasoa, mahdollisia kouluvaikeuksien syitä tai oppimishäiriöitä- ja edellytyksiä

Psykologi miettii ja käsittelee myös yhdessä lapsen tai nuoren kanssa henkilön vuorovaikutussuhteita ja tunne-elämää

Aikuisiässä olevan henkilön kanssa psykologi pohtii elämäntilanteeseen, mielialaan, persoonallisuuteen ja henkilön työkykyyn liittyviä mahdollisia psyykkisiä oireita ja tarvittavan hoidon tarvetta. Psykologi suunnittelee työssään myös tutkittavaa henkilöä koskevan tutkimuskokonaisuuden aina arviointipyyntöön perustuen ja asiakkaalle soveltuen.

Psykologinen arvio perustuu taustatietojen kartoitukseen ja haastatteluun, jonka jälkeen saatetaan suorittaa myös erityyppisiä psykologisia testejä. Kokonaisvaltainen psykologin suorittama tutkimus edellyttää normaalisti useita käyntikertoja psykologin vastaanotolla. Tutkimusten pohjalta psykologi laatii potilaansa lausunnon jatkosuosituksineen ja antaa myös terveydentilaan pohjautuvan suullisen arvion.

Psykologi voi tarjota palveluitaan myös niin sanottuna etävastaanottotoimintana. Etävastaanotto tarkoittaa älypuhelimen tai tietokoneen välityksellä tapahtuvaa keskustelua siihen sopivassa paikassa, kuten terveysaseman tiloissa tai asiakkaan kotona. Etäpsykologipalvelu kattaa tavallisesti erilaisia omahoito-ohjelmia netissä psykologin tukemana, psykologin ja asiakkaan yhteisiä keskustelutukijaksoja ja psykologisia arvioita.

Lapset

Psykologi tarkastelee lapsen ja nuoren kehitykseen liittyviä huolenaiheita, kuten käyttäytyminen, sosiaaliset taidot, oppiminen ja tunne-elämän kehityksen tarkkaileminen. Lapsen ja nuoren kanssa käytävissä keskusteluissa saattaa olla läsnä myös lapsen vanhempi tai vanhemmat, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuteensa.

Aikuiset

Psykologi käsittelee yhdessä aikuisen kanssa muun muassa omaan elämänhallintaan ja mielialaan liittyviä kysymyksiä sekä mahdollisia elämässä parhaillaan olevia tai ennen koettuja kriisejä.

psykologin toimialaan kuuluvat myös kysymykset koskien henkilön työn- ja toimintakyvyn muutoksia, vanhemmuutta, ikääntymistä, mielialaa ja jaksamista sekä työelämän tuomien haasteet ja ongelmat.

Kehitysvammaiset

Psykologi suorittaa psykologisia tutkimuksia ja lausuntoja sekä arvioi vammaisen henkilön kognitiivisia taitoja ja kehitystasoa. Psykologi miettii yhdessä muun ammattihenkilöstön kanssa myös vammaiselle henkilölle annettavaa psykososiaalista tukea ja opetuksessa tarvittavaa tukea.