Henkisen opettajan etsiminen

Henkisen opettajan etsiminen

Tiellään henkisyyttä kohti, ihminen kohtaa monia haasteita. Haasteista suurimpia on oman, henkisen opettajan etsiminen ja viimein löytäminen.

Monilla etsijöillä henkisten asioiden kaipuu on suuri ja he etsivät jatkuvasti itselleen selkeitä ajatustapoja- ja linjoja henkisen nälän täyttämiseksi.

Tarjonnan runsaus

Henkilön haasteena on löytää sellainen tieto tai menetelmä, joka on omalle itselle tällä hetkellä parasta. Runsas eri vaihtoehdoista koostuva tarjonta tuo

etsijälle monia vaihtoehtoja, kuten oman sielun ja kehon harjoitus- ja parannusmenetelmät, toisistaan erottuvat henkiset oppisuunnat, perinteiset uskonnot sekä itäiset ja läntiset oppisuunnat. Etsijän mielestä henkiset oppaat sisältävät totuuden tai osia siitä ja oikeanlainen henkinen opettaja auttaa itselle tärkeän asian etsinnässä.

Oikea polku

Vastuuta henkisestä kehityksestä ei voi siirtää kenenkään muun harteille.

Henkiset opettajat saattavat tarjota useita hyviä tietoja ja taitoja, mutta meidän itsemme on oivallettava totuus. Opettajat voivat tarjota virikkeitä, mutta oppimiemme asioiden havaitseminen, niiden syventävä erittely, mieleen painaminen ja noudattaminen jää omalle vastuullemme.

Eteemme voi tulla useita tutkimisen arvoisia polkuja, joilta kuitenkin päätämme palata uudelleen etsimään sitä, jota olemme hakemassa.

Toisinaan saatetaan myös luulla, että jokin tietty henkinen oppisuunta tai opettaja auttaa löytämään etsimämme, jolloin elämämme ja ajatuksemme valaistuvat ja löydämme tasapainon. Mikään tie ei kuitenkaan suoraan vie

valaistumiseen tai vapauteen, vaan ensin pitää löytää asiasta enemmän mieleenpainettavaa tietoa. Oman sydämen viitoittama valo on usein tärkeä ja monille juuri se ainoa oikea opas ja tienviitta totuuden etsinnän tiellä.

Henkisen kehityksen soveltaminen käytäntöön

Monet henkiset opit ja jotkin uskonnot opettavat henkisen tien etsijää uskomaan, että hänen on vetäydyttävä kaikesta muusta maailmasta.

Idän kulttuurien alaiset munkit ja nunnat ovat esimerkiksi vetäytynyt muusta maailmasta ja elävät usein aineellisessa köyhyydessä.

Ihmisen kokema aineellinen köyhyys ei varmastikaan tuota kenenkään mielelle tasapainoa henkisyyden etsinnän kustannuksella, vaan sekä köyhyys että tavallista suurempi varallisuus asettavat usein päivittäisiä haasteita henkisyyden etsinnässä. Henkimaailmassa on olemassa useita tasoja sekä niin sanottuja olentoluokkia. Tasoista voidaan mainita muun muassa luonnonhenkien taso ja astraalitasot.