Category Archives: olotila

Uhkapelit ja psykologia

Miksi uhkapelejä pelataan?

Useampi henkilö hakee pelatessaan jännitystä ja voiton tunnetta sekä monilla on mielessään toive äkkirikastumisesta. Uhkapelaaminen muiden pelien ohella on nykyään erittäin suosittua ja River Belle casino app: https://www.riverbellecasino.com/mobile-casino/ verkossa pelaaminen antaa mahdollisen pelata haluamaansa peliä mihin vuorokauden aikaan tahansa monopeliyhtiön pelejä lukuunottamatta.

Uhkapelaaminen maksaa aikaa ja rahaa, ja joskus se voi uhata myös ihmisen mielenterveyttä. Nykyään onneksi monet peliyhtiöt ja verkossa olevat nettikasinot ovat ottaneet hyvin huomioon niin sanotut “riskipelaajat”, joille Rahapelaaminen pelaamisen hallinta on vaikeaa. Ongelmapelaajille on tarjolla monenlaista apua, kuten rajoitusten asettaminen pelitilille ja erilaiset olemassaolevat rahapelaamiseen ja sen lieveilmiöihin keskittyyneet foorumit. Ihminen haluaa ja osaa ottaa monenlaisia riskejä häviämisenkin uhalla.

Kasinovoittojen todennäköisyys

Jos pelaan tarpeeksi monta kierrosta, voitanko lopulta? Voi voittaa tai sitten ei. Voiko sloteissa voittaa enemmän jollain tietyllä taktiikalla?

Ei voi. Voitot ratkeavat aina sattumanvaraisesti. Käydäänpä vielä läpi kasinovoittojen osumiseen ja sattumanvaraisuuden varmistamiseen liittyvät olennaisimmat käsitteet.

Rahapelien maailma saattaa olla varsin kiehtova, joten ongelmapelaajalle

hallinta voisi olla vaikeaa. Pelaajan apuna on kuitenkin monia selkeitä apukeinoja, jotka tekevät pelaamisen hallinnan helpoksi.

1. Pelaamiseen kannattaa suhtautua mukavana viihteenä

Pelaaminen kannattaa pitää viihteenä arjen keskellä, jolloin ei tule

paineita isoista voitoista. Rahapelaamista ei pidä koskaan pitää minkäänlaisena äkkinäisenä rikastumiskeinona.

Kaikilla pelikierroksilla on aina isompi mahdollisuus hävitä kuin voittaa rahaa. Muistathan, että mitä enemmän pelaa, sen paremmin jää häviölle.

Tappioiden takaisin voittaminen ei onnistu juuri koskaan, joten ethän edes kokeile. Tee pelaamista varten aina omiin tuloihin ja menoihin sopiva päivittäinen, viikottainen ja kuukausittainen pelibudjetti, jossa pysyt.

Perussääntönä on, että älä koskaan laita elämiseen tarvittavia rahoja pelaamiseen äläkä lainaa rahaa mistään pelaamista varten.

2. Hae tukea ja rajoita rahankäyttöä

Pelibudjetin lisäksi voit pitää päivittäin kirjaa, paljonko olet pelannut ja voit varmistaa, että olet pysynyt pelibudjetissasi. Pelisivustoilla voit laittaa itsellesi myös pelikiellon- ja eston. Pelaajan asettaman pelieston ollessa voimassa, kasino ei lähetä koskaan pelaajalle minkäänlaista mainospostia hänen antamaansa sähköpostiin.

Urheilupsykologia

Urheilupsykologia tarkoittaa psykologiatieteen erityisalaa, jonka tavoitteena on parantaa joukkueen tai yksilöurheilijan suorituskykyä tuoden mukanaan myös tarvittavaa menestystä.

Urheilupsykologia tuo esiin yksittäisestä urheilusuorituksesta selkeitä avainkohtia Urheilupsykologia, joihin tarvittava harjoitus on tarpeen kohdistaa. Urheilupsykologian avulla pyritään löytämään kaikki mahdolliset yksittäistä suoritusta haittaavat tekijät niin harjoitus- kuin kilpailutoiminnasta. Urheilupsykologiaan kuuluvassa liikuntapsykologiassa lisätään liikkujan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä teorian että käytännön harjoitusten tukemana.

Liikuntapsykologia haluaa selvittää myös sen, mitä kussakin yksilössä käytännössä tapahtuu hänen kilpaillessaan ja harrastaessaan liikuntaa. Liikuntapsykologia vastaa siis kysymyksiin siitä, miksi ihminen liikkuu tai miksi hän ei liiku. Vastausta haetaan myös kysymykseen, miksi joku liikkuu todella paljon eli on niin sanottu himoliikkuja.

Urheilupsykologia tunnetaan verrattain nuorena tieteenalana, joka hyödyntää liikuntatiedettä, psykologiaa, yhteiskuntatiedettä, kasvatustiedettä ja kokemustietoa, jota on kerätty talteen liikunnan harrastajien kanssa yhteistyössä toimimisesta.

Miten urheilupsykologista ja liikuntapsykologista tietoa hyödennetään?

Urheilu- ja liikuntapsykologista tietoa hyödynnetään ryhmä- ja yksilövalmennuksessa, urasuunnittelussa, koululiikunnassa, harjoitusohjelmia suunniteltaessa sekä urheilutomintaan liittyen organisaatioiden ja kehittämisen kysymyksissä.

Urheilupsykologiaa opiskelleet asiantuntijat auttavat urheilijaa yksilönä kehittämään psyykkisiä taitojaan sekä urheillessa että urheilun ulkopuolella. Urheilijaa tuetaan myös kaikissa kriisi- ja ongelmatilanteissa. Urheilupsykologit tukevat myös urheilujoukkueita ja niihin kuuluvia yksilöitä yhdessä ja erikseen. Urheilupsykologia tukee valmentajia heidän kokonaisvaltaisessa valmennuksessaan ja samalla tuetaan heidän psyykkistä jaksamistaan ja kehitystään.

Urheilupsykologian avulla tuetaan ja autetaan myös lajiliittoja, seuroja, tiedeyhteisöjä, keskiasteen oppilaitoksia, korkeakouluja, suurta yleisöä ja poliittisia päättäjiä. Erilaisia liikunta- ryhmiä ja seuroja, kuntoutujia sekä yksittäisiä työpaikkaliikkujia innostetaan ja autetaan edistämällä heidän haluaan terveisiin elämäntapoihin ja monipuolisiin liikuntasuorituksiin kokonaisvaltaista psyykkistä hyvinvointia korostamalla.

Urheilupsykologi motivoi ja myötäelää urheilijan matkassa, treeneissä ja vapaa-aikana. Urheilupsykologin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu esteiden poistaminen, neuvominen, avun antaminen ja urheilusuoritusten näkeminen urheilijan näkökulmasta. Urheilupsykologille, kuten myös monesti urheilijallekin, urheilu on tärkeä osa muuta elämää ja muu elämä peilaa usein urheilua.

Kuka voi toimia urheilupsykologina?

Urheilupsykologina saa ammatikseen toimia vain laillistettu psykologi, joka omaa tarvittavat tiedot urheilun parissa toimimisesta. Urheilupsykologia sitovat kaikki psykologiliiton säätämät eettiset suositukset. Urheilupsykologian parissa toimii myös eri koulutuksen saaneita psyykkisiä valmentajia, joille Suomen Urheilupsykologinen yhdistys tarjoaa ammattieettiset suositukset tarvittaviksi apuvälineiksi ja ohjeiksi valmennustoimintaa varten.